Svi alžirski državljani koji su navršili 18 godina i koji se nalaze unutar konzularnog područja moraju se upisati u vojnu evidenciju.

Dokumenti potrebni za upis u vojnu evidenciju:

  • Izvadak iz matične knjige rođenih
  • Osobna isprava
  • Obrazac za upis u vojnu evidenciju (dostupan u konzularnoj službi)
  • Četiri (04) nedavno izrađene i istovjetne fotografije
  • Preslika potvrde o boravištu kojom se dokazuje zakonit boravak u Hrvatskoj.

Dokumenti potrebni za zahtjev ili obnovu odgode vojne obveze:

  • Iste isprave potrebne za upis u vojnu evidenciju
  • Važeća potvrda o završenom stupnju školovanja ili o školovanju u tijeku