Tražitelji viza moraju imati prebivalište u Hrvatskoj.

1. Dokumentacija potrebna za sve vrste viza:

 • Obrazac zahtjeva za vizu, kompjuterski ispunjen u dva primjerka ;
 • Putovnica (i preslika putovnice) koja vrijedi više od šest (06) mjeseci nakon datuma predaje zahtjeva za vizu ;
 • (02) Dvije novije i istovjetne fotografije formata 3,5 x 4,5 ;
 • Potvrda o prebivalištu za strance koji žive u Hrvatskoj ;
 • Putno-zdravstveno osiguranje (original i preslika) koje pokriva nesreće i repatrijaciju (pokriva troškove od najmanje 30 000 eura) ;
 • Elektronički ispis povratne avionske karte ili rezervacije iste ;
 • Potvrda o rezervaciji smještaja (hotel itd.)

2. Ovisno o vrsti vize, priložiti i sljedeću dokumentaciju:

Službena viza, viza iz kurtoazije:

 • Službena ili posebna putovnica, ili obična vrijedeća putovnica ;
 • Diplomatska nota.

Novinarska viza:

 • Poseban obrazac zahtjeva za novinarsku vizu, u tri (03) primjerka, pravilno ispunjen i potpisan ;
 • Dopis (pismo) od medija poslodavca ;
 • Preslika press iskaznice ;
 • Eventualno pozivno pismo alžirskog partnera.

Obiteljska viza:

 • Dokument koji dokazuje srodstvo podnositelja zahtjeva za vizu s osobom ili obitelji kod koje bi isti trebao biti smješten.

Poslovna viza:

 • Zahtjev za vizu (original) od lokalne tvrtke u kojem se precizira svrha putovanja u Alžir ;
 • Pozivno pismo (original) ili potvrda od alžirskog partnera ili ustanove pozivatelja ; (pozivno pismo mora biti naslovljeno na tražitelja/e vize ili tvrtku s popisom pozvanih osoba, s jasno navedenim ciljem putovanja/posjete i funkcijom tražitelja vize te preciziranim zatraženim periodom boravka u Alžiru)

Turistička viza:

 • Potvrda o osiguranom smještaju ovjerena u općini ili policiji u Alžiru;
 • Ili potvrda putničke agencije, ako se radi o grupnom putovanju ;
 • Ili potvrđena rezervacija hotelskog smještaja ;

Viza za studij:

 • Potvrda o upisu u javnu ili privatnu obrazovnu ustanovu odobrenom od države.

Radna viza:

 • Zahtjev za vizu (original) od lokalne tvrtke u kojem se precizira svrha putovanja u Alžir
 • Privremena radna dozvola (original) izdana od nadležnih službi zaduženih za zapošljavanje ;
 • Potvrda izdana od istih službi kojom se poslodavac obvezuje da će preuzeti odgovornost za repatrijaciju radnika odmah nakon završetka radnog odnosa.

Viza za privremeni rad:

 • Zahtjev za vizu (original) od lokalne tvrtke u kojem se precizira svrha putovanja u Alžir;
 • Preslika ugovora o radu čije trajanje ne smije biti duže od tri mjeseca ;
 • Privremena radna dozvola (original) izdana od nadležnih službi ;
 • Viza za privremeni rad može se izdati i strancu koji je sklopio ugovor o pružanju usluga ili podrške.

Kulturalna viza:

 • Preslika pozivnice za sve vrste seminara ili kulturna, znanstvena ili sportska događanja;
 • Potvrda o osiguranim sredstvima za uzdržavanje tijekom boravka u Alžiru.

Tranzitna viza:

 • Putovnica koja vrijedi više od 6 mjeseci i u skladu je s rokom valjanosti vize za zemlju krajnjeg odredišta ;
 • Potvrda o osiguranim sredstvima za uzdržavanje tijekom tranzita.

Važne napomene

 • Nepotpuni zahtjevi se ne prihvaćaju ;
 • Sastavni dijelovi zahtjeva moraju biti dostavljeni u izvornoj verziji (original) ;
 • Rok za izdavanje vize je 21 dan od datuma predaje zahtjeva ;
 • Vize se plaćaju u gotovini, u točnom iznosu.
 • Cijena svih vrsta viza je 465 kuna.

Ova cijena vize vrijedi samo za nositelje hrvatskih putovnica, za nositelje stranih putovnica molimo informirajte se u našoj konzularnoj službi.

 • Zahtjev za vizu predaje podnositelj osobno ;
 • Preuzeti vizu može podnositelj ili druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Služba za vize Veleposlanstva Alžira u Zagrebu otvorena je :

 • Ponedjeljkom i utorkom: od 9 do 12 sati za predaju zahtjeva prema dogovorenom terminu;
 • Od ponedjeljka do petka: od 14 do 16 sati za preuzimanje viza prema dogovorenom terminu.