Registracija pri konzularnoj službi neophodan je korak za sve državljane koji legalno žive u inozemstvu, a žele uživati konzularnu zaštitu te dobiti osobne i putne isprave.

Prvi zahtjev za registraciju

Potrebni dokumenti:

 • Preslika alžirske osobne isprave
 • Izvadak iz matične knjige rođenih
 • Potvrda o alžirskom državljanstvu. U nedostatku iste, podnositelj zahtjeva može:
  – ukoliko je rođen u Alžiru, podnijeti očev izvadak iz matične knjige rođenih
  – ukoliko je rođen u inozemstvu, podnijeti izvatke iz matične knjige rođenih dva pretka s očeve strane rođena u Alžiru.
 • Preslika potvrde o boravištu kojom se dokazuje zakonit boravak u Hrvatskoj
 • Dokaz o aktivnosti (potvrda o zaposlenju, potvrda o školovanju,…)
 • Potvrda o prebivalištu
 • Četiri (04) nedavno izrađene i istovjetne fotografije
 • Vjenčani list ukoliko je podnositelj zahtjeva u braku
 • Izvadak iz matične knjige rođenih za svako maloljetno dijete

Obnova registracijske iskaznice:

Potrebni dokumenti:

 • Stara registracijska iskaznica
 • Potvrda o boravištu
 • Dokaz o aktivnosti (potvrda o zaposlenju, potvrda o školovanju,…)
 • Dvije (2) nedavno izrađene i istovjetne fotografije