Svaki alžirski državljanin koji živi u Hrvatskoj i registriran je pri našoj konzularnoj službi može zahtijevati izdavanje, produljenje ili obnovu putovnice.

Podnositelj zahtjeva osobno podiže novu putovnicu kada je to moguće.

Dokumenti potrebni za izdavanje putovnice:

 • Predočenje registracijske iskaznice
 • Tri (03) nedavno izrađene i istovjetne fotografije, veličine 35 X 45 mm

Dokumenti potrebni za upis djeteta u putovnicu roditelja:

 • Izvadak iz matične knjige rođenih
 • Dvije (02) nedavno izrađene i istovjetne fotografije

Maloljetna djeca od 15 godina nadalje moraju imati vlastitu putovnicu.

Dokumenti potrebni za obnovu putovnice:

 • Predočenje registracijske iskaznice
 • Vraćanje stare putovnice
 • Udana ili razvedena žena mora ovisno o bračnom stanju podnijeti vjenčani list ili potvrdu o razvodu braka
 • Tri (03) nedavno izrađene i istovjetne fotografije
 • Dokaz o aktivnosti
 • Potvrdu o prebivalištu

Dokumenti potrebni u slučaju oštećenja ili gubitka putovnice:

 • Izjava o gubitku ili krađi putovnice pri lokalnim policijskim vlastima
 • Izjava o gubitku ili krađi putovnice pri konzularnoj službi Veleposlanstva