Vize
Tražitelji viza moraju imati prebivalište u Hrvatskoj.


1.     Dokumentacija potrebna za sve vrste viza : 

·         Obrazac zahtjeva za vizu, kompjuterski ispunjen u dva primjerka ;

·         Putovnica (i preslika putovnice) koja vrijedi više od šest (06) mjeseci nakon datuma predaje zahtjeva za vizu ;

·         (02) Dvije novije i istovjetne fotografije formata 3,5 x 4,5 ;

·         Potvrda o prebivalištu za strance koji žive u Hrvatskoj ;

·      Putno-zdravstveno osiguranje (original i preslika) koje pokriva nesreće i repatrijaciju (pokriva troškove od najmanje 30 000 eura) ;

·         Elektronički ispis povratne avionske karte ili rezervacije iste ;

·         Potvrda o rezervaciji smještaja (hotel itd.)


 

2.     Ovisno o vrsti vize, priložiti i sljedeću dokumentaciju :Službena viza, viza iz kurtoazije : 


·         Službena ili posebna putovnica, ili obična vrijedeća putovnica ;

·         Diplomatska nota.

 

Novinarska viza :

 

·         Poseban obrazac zahtjeva za novinarsku vizu, u tri (03) primjerka, pravilno ispunjen i potpisan ;

·         Dopis (pismo) od medija poslodavca ;

·         Preslika press iskaznice ;

·         Eventualno pozivno pismo alžirskog partnera.

 

Obiteljska viza :

 

·         Dokument koji dokazuje srodstvo podnositelja zahtjeva za vizu s osobom ili obitelji kod koje bi isti trebao biti smješten.

 

Poslovna viza :

 

·        Zahtjev za vizu (original) od lokalne tvrtke u kojem se precizira svrha putovanja u Alžir ;

·        Pozivno pismo (original) ili potvrda od alžirskog partnera ili ustanove pozivatelja ; (pozivno pismo mora biti naslovljeno na tražitelja/e vize ili tvrtku s popisom pozvanih osoba, s jasno navedenim ciljem putovanja/posjete i funkcijom tražitelja vize te preciziranim zatraženim periodom boravka u Alžiru)

 

Turistička viza :

 

·         Potvrda o osiguranom smještaju ovjerena u općini ili policiji u Alžiru;

·         Ili potvrda putničke agencije, ako se radi o grupnom putovanju ;

·         Ili potvrđena rezervacija hotelskog smještaja ;

 

Viza za studij :

 

·         Potvrda o upisu u javnu ili privatnu obrazovnu ustanovu odobrenom od države.

 

Radna viza :

 

·         Zahtjev za vizu (original) od lokalne tvrtke u kojem se precizira svrha putovanja u Alžir

·         Privremena radna dozvola (original) izdana od nadležnih službi zaduženih za zapošljavanje ;

·        Potvrda izdana od istih službi kojom se poslodavac obvezuje da će preuzeti odgovornost za repatrijaciju radnika odmah nakon završetka radnog odnosa.

 

 Viza za privremeni rad :

 

·         Zahtjev za vizu (original) od lokalne tvrtke u kojem se precizira svrha putovanja u Alžir ;

·         Preslika ugovora o radu čije trajanje ne smije biti duže od tri mjeseca ;

·         Privremena radna dozvola (original) izdana od nadležnih službi ;

·         Viza za privremeni rad može se izdati i strancu koji je sklopio ugovor o pružanju usluga ili podrške.

 

Kulturalna viza :

 

·         Preslika pozivnice za sve vrste seminara ili kulturna, znanstvena ili sportska događanja ;

·         Potvrda o osiguranim sredstvima za uzdržavanje tijekom boravka u Alžiru.

 

Tranzitna viza :

 

·         Putovnica koja vrijedi više od 6 mjeseci i u skladu je s rokom valjanosti vize za zemlju krajnjeg odredišta ;

·         Potvrda o osiguranim sredstvima za uzdržavanje tijekom tranzita.

 

 

VAŽNE NAPOMENE

 

·         Nepotpuni zahtjevi se ne prihvaćaju ;

·         Sastavni dijelovi zahtjeva moraju biti dostavljeni u izvornoj verziji (original) ;

·         Rok za izdavanje vize je 21 dan od datuma predaje zahtjeva ;

·         Vize se plaćaju u gotovini, u točnom iznosu.

·         Cijena svih vrsta viza je 465 kuna.

 

 

Ova cijena vize vrijedi samo za nositelje hrvatskih putovnica, za nositelje stranih putovnica molimo informirajte se u našoj konzularnoj službi.

 

·         Zahtjev za vizu predaje podnositelj osobno ;

·         Preuzeti vizu može podnositelj ili druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

Služba za vize Veleposlanstva Alžira u Zagrebu otvorena je :

 

·         Ponedjeljkom i utorkom : od 9 do 12 sati za predaju zahtjeva prema dogovorenom terminu;

 

·         Od ponedjeljka do petka : od 14 do 16 sati za preuzimanje viza prema dogovorenom terminu. Preuzmite obrazac zahtjeva za vizu