U slučaju nemogućnosti dolaska, dotični državljani će se moći upisati ili izbrisati s biračke liste preko obrazaca (obrazac za upis i obrazac za brisanje s liste) koji moraju biti pravilno ispunjeni i poslani Veleposlanstvu.