Građanski status

Uvjeti registracije akata o građanskom statusu:

 1. biti alžirski državljanin i predočiti registracijsku iskaznicu
 2. cjelovita preslika predmetnog dokumenta (rodni list, vjenčani list ili smrtovnica).

Registracija akata o građanskom statusu:

 1. Registracija rođenja
  • Registracijska iskaznica;
  • Obiteljska knjižica;
  • Preslika rodnog lista.
 2. Registracija vjenčanja
  • Registracijske iskaznice para;
  • Izvaci iz matične knjige rođenih (cjelovita preslika) ne stariji od tri (03) mjeseca;
  • Preslika vjenčanog lista.
 3. Registracija smrti
  • Osobna iskaznica ili potvrda o nacionalnosti;
  • Registracijska iskaznica;
  • Obiteljska knjižica;
  • Preslika smrtovnice.

Napomena:  Predočiti izvadak iz matične knjige rođenih ukoliko preminuli/preminula nije registriran pri konzularnoj službi.

Uvjeti izdavanja akata i dokumenata o građanskom statusu:

 1. Biti alžirski državljanin;
 2. Predočiti obiteljsku knjižicu.

Izdavanje akata i dokumenata o građanskom statusu:

 1. Akti o građanskom statusu
  • Predočenje obiteljske knjižice za izdavanje svih akata o građanskom statusu (rodni list, vjenčani list ili smrtovnica).
 2. Dokumenti o građanskom statusu
  • Registracijska iskaznica;
  • Cjelovita preslika rodnog lista;
  • Platiti biljege.
  • Registracijska iskaznica;
  • Podnositelj/ica zahtjeva mora doći osobno;
  • Platiti biljege
  • Registracijska iskaznica;
  • Obiteljska knjižica ili rodni list djevojke;
  • Platiti biljege.
  • Registracijska iskaznica;
  • Dva svjedoka registrirana pri konzularnoj službi Veleposlanstva;
  • Platiti biljege.

Potvrda o identitetu :Potvrda o životu :Pristanak na brak :Potvrda o slobodnom bračnom stanju ili potvrda da osoba nije ponovno sklopila brak: